G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Buitengerechtelijke kosten

Rekenmodule incassokosten van toepassing op vorderingen na 1 juli 2012
Met ingang van 1 juli 2012 is de wetgeving voor de normering van de buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Met deze rekenmodule berekent u snel welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten u maximaal in rekening mag brengen. Bij vorderingen op natuurlijke personen dient u in uw eerste aanmaning aan te geven dat indien uw vordering niet binnen 15 dagen na bezorging van die aanmaning volledig wordt voldaan de vordering wordt verhoogd met de incassokosten, waarbij tevens aangegeven moet worden welk bedrag dat is. Wij adviseren daarnaast in uw schrijven eveneens aan te zeggen dat de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven waarbij eveneens kosten van een gerechtelijke procedure en uitwinning van vonnis voor rekening van uw debiteur komen.

Hoofdsom
Incassokosten
nog niet berekend
Vul bij "hoofdsom" het bedrag van uw vordering exclusief rente in. Voor vorderingen van rechtspersonen vult u het bedrag van de vordering inclusief rente in.
De BTW over de incassokosten vervalt op het moment dat u uw vordering ter incasso uit handen geeft. In het geval u geen bTW kan verrekenen bij de Belastingdienst wordt de BTW over de incassokosten eveneens op de schuldenaar verhaald.

Specificatie berekening incassokosten

15% over de eerste € 2.500,-
€ 2.500,00
=
€ 2.500,00
10% over de volgende € 2.500,-
€ 2.500,00
=
€ 2.500,00
5% over de volgende € 5.000,-
€ 2.500,00
=
€ 2.500,00
1% over de volgende € 190.000,-
€ 2.500,00
=
€ 2.500,00
0,5% over de volgende het meerdere
€ 2.500,00
=
€ 2.500,00
Totale hoofdsom
€ 2.500,00
Totaal
€ 2.500,00