G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Aanleveren opdracht

Indien u een of meerdere onbetaalde vorderingen ter incasso aan ons uit handen wilt geven kan u dat door een mail te sturen naar deurwaarder@velzen.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk:

 • Uw bedrijfs- of persoonsgegevens
 • De contactpersoon
 • De strekking van de opdracht
 • Eventuele specifieke wensen met betrekking tot bijvoorbeeld het accepteren van voorstellen tot betaling in termijnen
 • Het rekeningnummer waarop u geïncasseerde gelden wilt ontvangen
 • De opbouw van de vordering(en)
 • De betalingen die in mindering strekken op oorspronkelijke factuur/facturen


Voor een goede verwerking van uw vordering en een volledige dossieropbouw verzoeken wij u ook de navolgende documenten bij de opdracht toe te voegen:

 • Een getekende overeenkomst
 • De op het moment van het aangaan van de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden
 • De onbetaalde facturen
 • De verstuurde brief waarin uw schuldenaar een laatste mogelijkheid heeft gekregen zonder bijkomende kosten te betalen
 • De correspondentie tussen u en uw schuldenaar die in een procedure van belang kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld verweren)


Het is mogelijk om in één e-mail meerdere opdrachten aan te leveren. Indien de bijlagen te groot zijn om in een e-mail op te nemen kunnen de bijlagen ook via WeTransfer aangeleverd worden. Indien u via WeTransfer bijlagen aan wilt leveren verzoeken wij u dit in uw e-mail met de opdracht(en) aan te geven. In verband met virusrisico’s en een beveiligingsprotocol worden er geen bestanden via WeTransfer opgehaald als dat niet vooraf is gemeld.

Na ontvangst van uw e-mail zullen wij uw opdracht(en) beoordelen. Indien wij geen bijzonderheden in de aangeleverde opdracht(en) aantreffen zullen wij de vordering(en) opvoeren en u de ontvangst daarvan bevestigen. Bij de situatie dat wij bijzonderheden in aangeleverde opdracht(en) aantreffen zullen wij in contact met u treden voor onderling overleg en advies.