G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Regeling

Indien wij een vordering op u ter incasso in behandeling hebben, en betaling ineens voor u niet mogelijk is, kan u een verzoek tot betaling in termijnen doen. Het is van belang dat u bij het doen van een verzoek tot betaling in termijnen een goed en onderbouwd inzicht geeft in zowel uw gezinssituatie als uw financiƫle situatie. Bij het beoordelen van een voorstel tot betaling in termijnen zal gekeken worden naar uw afloscapaciteit. Voor het bepalen van uw afloscapaciteit dient u de volgende gegevens aan te leveren:

  • De samenstelling van uw gezin
  • De hoogte van uw inkomen
  • De hoogte van het inkomen van uw partner
  • De hoogte van uw woonlasten
  • De hoogte van uw huurtoeslag
  • De hoogte van de zorgkosten
  • De hoogte van de zorgtoeslag


Uw verzoek tot betaling in termijnen kan worden ingediend via e-mailadres deurwaarder@velzen.nl. Enkel voorstellen waarbij de opgegeven informatie onderbouwd is met bewijsstukken zullen in overweging worden genomen. Na ontvangst en beoordeling van uw voorstel zullen wij u schriftelijk op de hoogte brengen of uw schuldeiser akkoord gaat met uw verzoek. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat het accepteren van een verzoek tot betaling in termijnen geen verplichting is van uw schuldeiser.