G.J. van VelzenG.J. van Velzen

Gerechtsdeurwaarderskantoor

Guldenwaard 127 3078 AJ Rotterdam

Beslagvrije voet

Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe wet met betrekking tot het vaststellen van de beslagvrije voet in werking getreden. Per 1 januari 2021 wordt de beslagvrije voet niet meer door de deurwaarder vastgesteld maar door een rekenprogramma dat voor de deurwaarders ter beschikking is gesteld. Dit rekenprogramma baseert de beslagvrije voet op de gegevens zoals die bij de gemeentelijke basisadministratie zijn vastgelegd en over uw inkomstengegevens over de afgelopen 4 maanden. De deurwaarder heeft op de berekening van de beslagvrije voet geen invloed, enkel kan de deurwaarder bij het opvragen van de voor u van toepassing zijnde beslagvrije voet aangeven welke gegevens foutief in de berekening van de rekenmodule zijn opgenomen. Indien er voor u een beslagvrije voet berekend is die volgens u niet correct is kan u onderstaande gegevens aan ons doorgeven:

  • Verblijf in een inrichting
  • De samenstelling van uw gezin
  • De bruto inkomsten per betaalperiode per inkomstenbron
  • De netto inkomsten per betaalperiode per inkomstenbron
  • De bruto inkomsten van uw partner per betaalperiode per inkomstenbron
  • De netto inkomsten van uw partner per betaalperiode per inkomstenbron
  • De inhouding op het kindgebonden budget
  • De inhouding op de zorgtoeslag
  • De inhouding op de huurtoeslag


Enkel verzoeken tot aanpassingen in de berekende beslavrije voet waarbij de opgegeven informatie onderbouwd is met bewijsstukken zullen in behandeling worden genomen. De beslagvrije voet zoals die door de rekenmodule wordt vastgesteld is de beslagvrije voet zoals deze door de deurwaarder gehanteerd moet worden.